Amurokkal a hínár ellen

A túlszaporodott hínár miatt 1500 kilogrammnyi amurt telepítettek a lukácsházai árvízvédelmi tározó két tavába - mondta el Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezetõ elnöke az MTI érdeklõdésére.

Mivel az amur Magyarországon nem õshonos halfajta, a telepítést többféle vizsgálat elõzte meg, és elõzetesen beszerezték a szükséges hatósági engedélyeket, közöttük a halászati hatóságét is.

Hozzáfûzte: a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség vízminõség-vizsgálatot és botanikai vizsgálatokat is végzett, és csak úgy adta meg hozzájárulását, hogy a szövetségnek az Abért II. tó leeresztõ csatornájánál egy újabb halrácsot kellett építtetnie, hogy a Natura 2000-es területen folyó Gyöngyös patakba ne juthasson át amur.

Puskás Norbert elmondta: a legtökéletesebb megoldás a növényzet visszaszorítására a tavak lecsapolása, leszárítása, a tófenék megmûvelése, illetve esetleg a rendszeres hínárkaszálás lett volna, de erre jelenleg nincs pénz.

A vasi sporthorgász szövetség elnöke szerint az elszaporodott süllõhínár egyre inkább lehetetlenné tette a tavak horgászati célú hasznosítását, sõt a túlburjánzó növényzet a már betelepített halak életfeltételeit is rontotta.

Puskás Norbert szerint a laboratóriumi eredmények alapján szintén megállapítható volt, hogy a tavakban jelen lévõ növényzet jelentõs mértékben feléli az abban élõ tápanyagot, és így természetes táplálék hiányában a jó oldott oxigénviszonyok ellenére is igen alacsony a tó a haleltartó képessége. Sõt hosszabb távon akár a tavak elmocsarasodásához vezetne, ami a tározó turisztikai célú felhasználását is akadályozná.

Az amur vízinövényekkel táplálkozik, 20-22 fokosra felmelegedett vízben naponta akár testsúlyának 120 százalékát kitevõ növényzetet is el tud fogyasztani. Esetleges túlszaporodását a horgászattal, célzott lehalászással meg lehet akadályozni. Az amur rendkívül jól védekezõ, igazi sporthal, Lukácsházán pedig megvan minden feltétel ahhoz, hogy akár kapitális nagyságúra nõjenek.

0 hozzászólás

Hozzászólások